Onze penningmeester

Ralf Verstraelen

Onze Voorzitter

Maikel Brouwers

Onze Secretaris

Marcel Rongen

Onze Vorst

Tim Dings

Onze bestuursleden

Cyril Pingen, Richard van Rijswick, Ellen Verstraelen en Loes Bongers.

CV de Geiten

Opgericht 11 november 1992

De carnaval wordt in Tienray sinds 1952 gevierd, op 11 november 1992 werd er officieel een vereniging opgericht die voor de belangen en de instandhouding van een carnavalsviering in Tienray opkomt. CV de Geiten.

De vereniging bestaat uit leden, ereleden en aspirantleden. Lidmaatschap houdt ondere andere in dat het lid moet meewerken aan de werkzaamheden betreffende de organisatie, opbouw en uitvoering van de diverse activiteiten van de vereniging.

Als het representatieve college van CV de Geiten treedt op de Raad van Elf. De vereniging streeft er naar elk jaar een Prins, Vorst en een Raad van Elf te benoemen.

Statutair is vastgelegd dat de Raad van Elf louter uit mannen mag bestaan die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Ze worden gekozen door het bestuur en de zittende leden van de Raad van Elf. Ze worden gekozen voor onbepaalde tijd.

De Prins wordt gekozen voor een periode van één jaar door een commissie van drie personen. De Vorst maakt deel uit van deze commissie. De kandidaten voor de functie van Prins behoeven de voorafgaande goedkeuring van de voorzitter.

De Vorst van de Raad van Elf wordt op voordracht door de Raad van Elf door het bestuur benoemd voor onbepaalde tijd. Hij is tevens lid van het bestuur, mits als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, tenminste bestaande uit drie leden, een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Daarnaast wordt het bestuur door diverse commissies en vele vrijwilligers bijgestaan in de organisatie van de Tienrayse carnaval.