3 x 11 jaar gekostumeerd

zondag, 24 februari,2019|

Zaterdag 23 februari, tijdens de receptie van Prins Jeroen den Urste zijn [...]

Ons Gezelschap

Prins Bart den Derde

Zaterdag 25 januari is Prins Bart den derde aan de Tienrayse Geiten voorgesteld. Wederom met een machtig mooi spektakel waarmee de spanning werd opgevoerd. Totdat onder luid klinkend applaus Prins Bart den Derde tevoorschijn kwam.

In het dagelijks leven is Prins Bart varkenshouder. Ook is hij als speler en secretaris actief voor de Tienrayse Toneelvereniging Mimus en zet Bart zich in voor het jeugdtoneel in de gemeente Horst aan de Maas.

Op zaterdag 15 februari wordt Prins Bart door CV de Geiten een receptie aangeboden in de Geitenstal aan de Bernadettelaan. De receptie begint om 19.30 en zal rond 21.30 worden afgesloten. Aansluitend maken we er een gezellig feestje van, dat moet lukken met Prins Bart als voorganger.

En dit alles onder het motto van Prins Bart den Derde,

Uutje duutje Verkessnuutje! Alaaf!

Klik hier voor ons programma.

Boerenbruidspaar 2020

In een gezellige Geitenstal werd op zaterdag 25 januari het nieuwe Boerenbruidspaar van CV de Geiten voorgesteld.Op dinsdag 25 februari zullen in de onecht worden verbonden:

Ralf Verstraole, zoën van Ger van Handrie Verstraole en Sybilla Goemans van de Neeje Baan uut ut Tienderse Geiteriek en Riek van Vaan Gerves Sjang en Gon Reinders van den Eikelenbosch van de Vlasköp oet de Meeeeeelderseeeeeeee.

en

Suzan Verstraole-Ronge dochter van Sraar en Mientje eure Henk Ronge uut ut Tienderse Geiteriek
En Aloys en Riek eure Mieke van Hamond uut ut Grolsche Knunnekesland

Hun getuigen zijn:

Frank Verstraole, zöen van Handrie en Sybilla eure Noud van “de Zwaan” en van Francken Töen en Berta eur Wil uut ut Tienderse Geiteriek!

en

Marco Keurste zoën van Donker Toën en Nella Vorster Blauwpoët eure Hay van án de bèèk en van Kersten Theo en Nella eur Nell uut ut Tienderse Geiteriek.

De huwelijksplechtigheid op 25 februari begint om 14.30 uur. Aansluitend is er receptie.

Klik hier voor ons programma.

In 2018 vierde CV de Geiten haar 66 jarige bestaan. 6×11, een mooie mijlpaal. Dat had men in 1951 nooit gedacht, toen vond meneer pastoor het niet gepast carnaval te vieren. Het was een verderfelijk feest.

Gelukkig kreeg de fanfare van de pastoor wel toestemming om dansavonden te organiseren. Het orkestje van de fanfare ‘De Matadors’ verzorgde de dansmuziek.

Op carnavalsmaandag van dat jaar zaten Martien Rutten, Jo Smits, Ton en Nol Hofman aan de tapkast bij café Wiel Cruijsberg. Ze praatten natuurlijk over het niet doorgaan van de carnavalsviering. Na ieder glas bier begon het carnavalsbloed hoe langer hoe meer te kriebelen. Uiteindelijk werd Martien Rutten uitgeroepen als “Prins Mart den Urste”.

Gehuld in een witte schildersoverall en een cape van zwarte Piet en met een handveger als scepter, trok de “Prins” met zijn gezelschap naar de danszaal van Jeu van Rijswick. In de zaal aangekomen sloeg de “Prins” met de handveger de daar aanwezige danslustigen tot “Geit” terwijl hij de wijze woorden sprak: “Ge zied en Geit en Geit zudde blieve”. Lees hier meer over de geschiedenis van de Tienrayse carnaval.